Oświadczenia dla niepełnoletnich 2018-11-12T09:18:59+00:00

Oświadczenie osoby pełnoletniej o odpowiedzialności za małoletniego Uczestnika wydarzenia „One Love Music Festival 2018”

OŚWIADCZENIE (plik odt)

OŚWIADCZENIE (plik pdf)